Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
1413 5013 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaamilamija amilamija
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaamilamija amilamija
5964 7084 390

Wielu dzisiejszych facetów nie lubi się wysilać, wielu nie ma polotu, jaj i finezji. Są nijacy. Jak gówno spłukiwane w kiblu, które chciałoby być traktowane po królewsku.

Dlatego właśnie najgorszy typ dla nich to atrakcyjna, inteligenta, pewna siebie i seksowna kobieta. Przy niej nawet gdyby jakimś cudem zaczęli nagle trochę się wysilać wyglądali by dalej blado jak dupa eskimosa.

— - Rafał Wicijowski Oczami Mężczyzny
Reposted fromtraampek traampek viazapachsiana zapachsiana
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
0136 7b43 390
psychedelic advice :)
Reposted frompsychedelics psychedelics viabrzask brzask
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viazapachsiana zapachsiana
0160 3669 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazapachsiana zapachsiana
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viazapachsiana zapachsiana
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viatransfuzja- transfuzja-
5122 9c34 390
that one thing
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaolvido olvido
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viadualistycznie dualistycznie
5844 9ab7 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
4747 2767 390
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl