Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viathelittleprince thelittleprince

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viathelittleprince thelittleprince
we are in bed together
laughing
and we don’t care
about anything.
— Charles Bukowski (via kitty-en-classe)
Reposted fromsmc smc viaOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
7003 6f2a 390

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
5727 b34f 390

Reposted fromilovemovies ilovemovies vialilacwine lilacwine
1703 e392 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialilacwine lilacwine
5496 47a8 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialilacwine lilacwine
0657 f6a0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapuszkamileny puszkamileny
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
8803 fd51 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialilacwine lilacwine
0135 689a 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialilacwine lilacwine
1986 e5d7 390
Reposted fromroxanne roxanne viabeautifulmess beautifulmess

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viadeparter departer
7760 5a7c 390
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl